Choď na obsah Choď na menu
 


MOLDAVA NAD BODVOU

MOLDAVA NAD BODVOU, dekanát Moldava nad Bodvou, Košická arcidiecéza, VÝVOJ NÁZVU: Sepsi - 1773, 1808, Moldau - 1773, 1786, 1808, Moldawa - 1773, 1808, 1786, Sepschi - 1786, Schepschi - 1786, Szepsi - 1863 – 1913, 1927 – 1938, 1938 – 1945, 1945–1948, Moldava - 1920, Moldava nad Bodvou - 1927–1938, 1945–1948, 1948 – , maď.: Szepsi, nem.: Moldau a. d. Bodwa, ADRESA: RKFÚ Hlavná 108, 045 01 Moldava nad Bodvou, tel./ fax: 055/ 460 21 32, moldava@rimkat.sk, www.moldava.rimkat.sk, adresa administrátora web stránky: farnost.moldava@centrum.sk, http://www.szepsi.romkat.sk (maďarsky), http://schematizmus.rimkat.sk/place/moldava-nad-bodvou-farnost-ducha-svateho/, NAJVHODNEJŠÍ ČAS NA VYBAVOVANIE ÚRADNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ: pondelok, utorok, piatok: 9:00 – 12:00, KŇAZI: dekan - farár Gábor Bartolomej, Mons., JUDr., JCDr., PhD., g.b@post.sk, (k r. 2001 - aj k r. 2013), kaplán Seman Tibor, Mgr. (od r. 2011 - aj k r. 2013), kaplán Vinter Stanislav, Mgr. (k r. 2013), PREDCHODCOVIA - farári a administrátori: 1345 - 1351 - Ján, 1351 - Jakub, 1389 - Ladislav, 1391 - Mikuláš Ján, 1421 - Jakub, 1486 - Rákóczy Benedik, 1507 - 1513 - Balázs, 1554 - Benedik (je možné, že tento farár už bol protestantom), 1566 - Štefan, 1691 - 1695 - Csete Jozef, 1695 - 1703 - Györky Peter, 1703 - 1705 - Szerdahelyi Štefan, 1706 - 1712 - Kayca Mikuláš, 1724 - 1739 - Bartha Ján František os Ferenc (1724 - 1739), 1740 - 1752 - Botka Pavol, 1752 - 1791 - Bydeskuty Ján, 1791 - 1803 Knapp Jakub, 1803 - 1805 - Sikar František, 1805 - 1821 - Uraji Csák Štefan, 1821 - 1850 - Füzesséry Pavol, 1852 - 1871 - Gabányi Tomáš, 1870 - 1889 - Lacsny Vincent, 1889 - 1900 - Fodor Sándor, 1900 - 1912 - Magócsi Andrej, apríl 1912 - Mészáros Andrej, 1912 - 1930 - Szokolszky Bertalan, 1930 - 1940 - Fekete Gejza Jozef, 1941 - apríl 1945 - Stumph Juraj, 1945 - 1947 - Ottó Alojz, Dr., 1947 - 1951 - Kapušanský Andrej, 1951 - 1990 - Qualich Ján, 1990 - 1998 - farár Smolnický Vojtech, PhDr. Mgr. (zoznam, prevažne podľa maďarského podkladu: http://www.szepsi.romkat.sk/index.php?mg=1&m=2&t=kozseg&c=k_nev&s=k_info2&w=k_kod&k=1, kapláni: 1766 (?) - 1780 - Horváth Imrich, pred r. 1803 - Fridrichovszký Jozef, 1852 - Tatay Imrich, 1852 - Zelenko Anton, 1853 - Mihályfi Ladislav, 1854 - Kákos Andrej 1855 - Gedeon Ján, 1855 - Menyhárt Karol, 1856 - 1857 - Vasenszky Ferenc, 1856 - 1858 - Répászky Jozef, 1858 - 1859 - Miklóssy Ferdinand, 1859 - Horvay, 1859 - 1861 - Lubik Imrich, 1862 - 1870 - Pikula Matej, 1870 - 1873 - Krucsilák Štefan, 1871 - 1873 - Katinszky Ján, 1873 - Entlinger Róbert, 1874 - 1878 - Lojka Jozef, 1878 - Mihelj Jozef, 1878 - Szekeressy Ján, 1881 - 1882 - Tischler Štefan, 1882 - 1883 - Telegdi Štefan, 1883 - 1886 - Konz Ödön, 1887 - 1888 - Fokó Štefan, 1888 - Káger Jozef, 1895 - Kiss Jozef, 1895 - 1897 - Nagyiváni Jozef, 1897 - 1900 - Lipták Jozef, 1900 - 1902 - Rajcsák Elek, 1902 - 1904 - Laczó Ľudovít, 1904 - 1906 - Levendovszky Anton, 1906 - Tamássy Matej, 1906 - Gatté Marcel, 1907 - 1908 - Répászky, 1908 - 1909 - Égner Emil, 1909 - 1910 - Oberle János, 1910 - Juszkó Ján, 1910 - 1911 - Weigl Andrej, 1911 - 1914 - Vörös Jozef, 1914 - Fiedler Karol, 1914 - Hariovszky Ján, 1915 - 1916 - Uhlyárik Aurel, 1916 - 1917 - Csáky Anton, 1917 - 1918 - Vaskó Juraj, 1918 - 1919 - Szabó Nándor, 1919 - Mitnyákovics Ján, 1919 - Freész Andrej, 1922 - Mikó Nándor, 1924 - 1945 - Eperjesi Štefan (neskôr, na odpočinku žil v Moldave nad Bodvou), 1929 - Hambor Jozef, 1939 - 1941 - Bascsúr Alexander, 1941 - 1944 - Isky Štefan, 1941 - 1945 - Surányi Ľudovít, 1944 - Csontos Barna, 1954 - Undstädler Tibor, 1954 (?) - 1955 - Benko Ján, 1957 (?) - 1958 - Szmolyák Štefan, 1989 (?) - 1990 - Kovaž Pavol, 1997 - 1998 - Varga Branislav, Mgr., varga@rimkat.sk, 1998 - 2000 - Hajduk Róbert, Mgr., 2000 - 2002 - Smoter Rudolf, Mgr., 2002 - 2004 - Boleš Daniel, ThLic., boles@ktfke.sk, 2004 - 2005 - Pristaš Vincent, Mgr., pristasv@rimkat.sk, 2005 - 2008 - Novotný Martin, Mgr., novotny.martin@rimkat.sk, 2008 - aj k r. 2012 - Berger Edvin, tel.: 0039-06-303 493 40, bergeredvin@yahoo.com, 2009 - 2010 - Ondrej Marek, Mgr., vo farnosti: do 8. 4. 1928 (kedy zomrel) - na odpočinku Miller Juraj, 1982 - 1985 - na odpočinku - Józsa Ján Ladislav, 2002 - 2004 - výpomoc Sztász Dezső Máté, HROBY KŇAZOV: 1870 - 1889 - Lacsny Vincent, (zomrel v r. 1889, pochovaný bol v Moldave nad Bodvou, ale koncom storočia bol exhumovaný a prevezený na cintorín do rodnej obce), Füzesséry, Fodor, Magócsi, Szokolszky, Miller Juraj (8. 4. 1928), Eperjesi, Józsa Ján Ladislav (1985), Qualich Ján (17. 4. 1992), Danits Jozef (1966), OBYVATEĽSTVO – k r. 2009: 9 530, 7 010 rím. kat., spolu s filiálkami: 10 850, 8 240 rím. kat., SVÄTÉ OMŠE - Kostol Ducha Svätého (1331) - nedeľa: 9:30 (maďarské), 11:00 (slovenské), Kaplnka sv. Rocha, http://www.szepsi.romkat.sk/index.php?mg=1&m=2&t=kozseg&c=k_nev&s=k_info2&w=k_kod&k=10, FILIÁLKY: Mokrance, Moldava nad Bodvou - Budulov, Z HISTÓRIE: Najstaršie zmienka o farnosti Ducha Svätého je k r. 1331, Moldava nad Bodvou, v r. 1986 bola pričlenená k mestu obec Budulov, v r. 1986 – 1990 bola prechodne pričlenená obec Mokrance, ĎAĽŠIE INFO: Halász Peter: Dejiny farnosti Moldava nad Bodvou, diplomová práca, Košice 1999

 

Mokrance (maď.: Makranc), filiálka farnosti Moldava nad Bodvou, dekanát Moldava nad Bodvou, Košická arcidiecéza, KŇAZI - PREDCHODCOVIA: 1941 - 1966 - na odpočinku Danits Jozef, OBYVATEĽSTVO – k r. 2009: 1 320, 1 230 rím. kat., Kostol sv. Štefana Uhorského (1907, 21. 4. 2007), ĎAĽŠIE INFO: http://www.szepsi.romkat.sk/index.php?mg=1&m=2&t=kozseg&c=k_nev&s=k_info2&w=k_kod&k=3 (maďarsky)

  

Moldava nad Bodvou - Budulov (Kis - Bodolló et Nagy - Bodolló - 1808, Kisbodolló és Nagybodolló - 1877 – 1882, Bodolló - 1892 – 1902, Bodoló - 1863, 1888, 1907–1913, 1938 – 1945, Bodolov - 1920–1938, 1945 – 1948, Budulov - 1948 – 1985), filiálka farnosti Moldava nad Bodvou, dekanát Moldava nad Bodvou, Košická arcidiecéza, RODÁCI: Kádasi István (narodený 3. 8. 1927), Szalay József (narodený 27. 5. 1928), Kostol návštevy Panny Márie (16. 6. 1996),Z HISTÓRIE: Obec Budulov vznikla po r. 1873 zlúčením obcí Malý Budulov a Veľký Budulov, Budulov zanikol v r. 1986 pričlenením k mestu Moldava nad Bodvou, stal sa jeho mestskou časťou, ĎAĽŠIE INFO (len po maďarsky): http://www.szepsi.romkat.sk/index.php?mg=1&m=2&t=kozseg&c=k_nev&s=k_info2&w=k_kod&k=2

  

Malý Budulov: 1773 Kis-Bodoló, 1786 Kisch-Bodollo, 1873 Kisbodolló

 

Veľký Budulov: 1773 Nagy-Bodollo, Welky Bodolo, 1786 Nagy-Bodollo, 1873 Nagybodolló,

Zoznam farností Moldavy nad Bodvou a okolia

Celoslovenský zoznam farností

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.